Adres IP (skrót od angielskiego Internet Protocol Address) jest numerem identyfikacyjnym, który zostaje nadany komputerom czy innym urządzeniom łączącym się z siecią, dzięki czemu zapewnia im prawidłową komunikację. W systemie dziesiętnym jest zapisywany za pomocą 4 liczb, z zakresu 0-255, oddzielonych od siebie kropkami.

Adres IP nie musi jednoznacznie identyfikować konkretnego urządzenia, podłączonego do internetu. Jeden numer może być przypisany do wielu komputerów, smartfonów i innych urządzeń.

 

Adresy IP można podzielić na:

- stałe – czyli takie, które nigdy się nie zmieniają,

- dynamiczne – przypisywane do urządzenia od nowa, za każdym razem, kiedy łączy się ono z internetem lub nadawane ponownie po upływie określonego czasu, np. 24 godzin,

- publiczne - dostępne i jawne dla wszystkich użytkowników, co oznacza, że komunikacja jest nieograniczona, każde nasze urządzenie jest w stanie połączyć się z taką siecią i będzie w niej widoczne,

- prywatne (lokalne) – które są częścią konkretnej podsieci, zapewniają więc dużo większą anonimowość i bezpieczeństwo, ograniczając tym samym dostęp innym urządzeniom. Nasz sprzęt nie jest w tym przypadku widoczny dla innych osób.

- dedykowane – czyli przypisane konkretnemu użytkownikowi na wyłączność. Takie rozwiązanie często pozwala na łatwiejsze uzyskanie certyfikatu SSL oraz pozytywnie wpływa na SEO.

 

Jak sprawdzić adres IP urządzenia?

 

Sposobów jest kilka, w zależności od oprogramowania, z jakiego korzystamy. Jeśli na przykład używamy systemu Windows, wystarczy kliknąć w jego symbol, a następnie w polu wyszukiwania wpisać polecenie: cmd. W nowo otwartym oknie, do istniejącej już ścieżki dopisujemy: ipconfig i pojawia się konfiguracja naszego systemu – tam znajdziemy nasz numer IP. Można także wykorzystać, przeznaczone do takiego wyszukiwania, serwisy internetowe (np. whatismyipaddress.com). Pamiętajmy, że urządzenie musi być podłączone do sieci.

 

Czy po adresie IP można namierzyć urządzenie i użytkownika?

 

Tak, choć nie do końca jest to proste. Przede wszystkim, adres IP może być szyfrowany lub fałszowany. Często da się ustalić położenie geograficzne urządzenia (kontynent, kraj, województwo, miasto, niekiedy również ulicę oraz numer budynku). Pozwala na to geolokalizacja. Jednak nie można w ten sposób ustalić nazwiska bądź nazwy właściciela sprzętu o danym numerze IP. Takie dane są bowiem przechowywane w logach serwera, bazie danych danego serwisu internetowego lub aplikacji, do których dostęp ma wyłącznie dostawca określonej usługi, czyli administrator. Aby móc dokładnie zidentyfikować internautę, potrzebna jest również znajomość dokładnej daty i godziny jego aktywności na danym serwisie. Dopiero dopasowanie tych danych pozwala określić, kim jest właściciel konkretnego adresu IP. Nie każdy ma możliwość dotrzeć do tych informacji. Zazwyczaj mogą to zrobić tylko uprawnione podmioty, choć istnieją wyspecjalizowane firmy, które wykorzystując specjalne algorytmy potrafią, na podstawie pewnych danych, stworzyć „internetowy odcisk palca” użytkownika, a co za tym idzie, rozpoznać internautę nawet, gdy będzie posługiwał się innym sprzętem lub adresem IP.